Finn Bach Jensen

Finn Bach Jensen

Kvalitetschef

Mobil: +45 2761 2344

Kvalitetspolitik

1. Vi udvikler løbende medarbejdernes kompetencer, så vi til stadighed kan matche de krav, som stilles i forbindelse med løsning af opgaverne.

2. Vi skal levere høj kvalitet, forsyningssikkerhed og professionel support til vores kunder.

3. Vi fastlægger og godkender de processer og den dokumentation, der kræves for at opfylde kravene til vores produkter og serviceydelser.

4. Vi evaluerer og forbedrer løbende kvalitetsledelsessystemet og vores kvalitetsmål, for at sikre systemets relevans og effektivitet.

5. Vi skal løbende forebygge afvigelser og reklamationer, og vi skal agere hurtigt og professionelt når de opstår.

6. Vi skal efterleve alle relevante lokale, nationale og internationale lovgivninger og bekendtgørelser.

7. Vi skal være profitable, bæredygtige og ansvarlige i alt hvad vi gør.