Historie

1884: Smedjen i Vium by kan dateres tilbage til år 1884, hvor den blev grundlagt af landsbyens bønder, som ansatte deres egen smed.

1956: Villy Jensen var den sidste smed, som blev ansat af landsbyens bønder.

1961: Villy Jensen overtager smedjen.

1965: Virksomheden begynder produktionen af specialmaskiner, opbygget efter kundens ønsker.

1978: VSM bliver omdannet til et kommanditselskab under navnet Smedemester Villy Jensen Vium ApS.

1988: VSM bliver omdannet til et aktieselskab under navnet Vium Smede- & Maskinværksted A/S (VSM). Thorkild Munk udnævnes til Direktør.

1999: Lars Lynge Maach (søn af Villy Jensen) overtager virksomheden sammen med sin søster Hanne og hans mor Birthe.

2006: Der mangler produktionskapacitet, og VSM bygger ny fabriksbygning på Diget 1 i Thorning.

2009: Henrik Jeppe Jeppesen overtager som Direktør efter Thorkild Munk.

2010: Vium Smede- & Maskinfabrik A/S skifter navn til Linatech A/S. Forbogstaver fra fire børnebørn danner navnet – Line, Lise, Nick og Anna.

2012: Linatech bliver certificeret efter DS/EN ISO 9001.

2014: Linatech bliver certificeret efter DS/EN 1090 og DS/EN ISO 3834 (EXC 4).

2016: Linatech skifter ejer, da Martin Arberg køber sig ind i virksomheden som hovedaktionær. Lars Lynge Maach forbliver medejer, og Bjarne Lyngsø indtræder som bestyrelsesformand. Henrik Jeppe Jeppesen fratræder som direktør, og Martin Arberg overtager posten.

2017: Ejerkredsen udvides, da økonomichef Jesper Lund Timmermann indtræder og supplerer Martin Arberg og Lars Lynge Maach.

2020: Peter Bonde udnævnes til Driftsdirektør.

2021: Peter Bonde fratræder og Lars Rahbæk indtræder som Adm. Direktør.

2022: Lars Lynge Maach og Jesper Lund Timmermann udtræder af ejerkredsen, og i stedet indtræder Ole Nielsen og Lars Rahbæk (adm. direktør) i ejerkredsen, sammen med Martin Arberg. Ole Nielsen bliver ny hovedaktionær, og bestyrelsen ændres således, at Bjarne Lyngsø (formand), Richard Pedersen og Lars Lynge Maach udtræder, og i stedet indtræder Ole Nielsen (ny formand) og Lars Rahbæk, sammen med Martin Arberg.

2023: Linatech frasælger serviceafdelingen, og kundekredsen i brancherne Fødevarer og Fjernvarme overdrages til den tidligere servicechef Lars Christensen. Linatech fokuserer fremover på de 4 brancher Vind, Industri, Medico og Transport.

2024: Martin Arberg udtræder af driften og ejerkredsen. Linatech gennemfører Projekt ViTho, og samler hele virksomheden på adressen Diget 1 i Thorning. Dermed gennemføres en plan, som første gang blev drøftet i 2006, hvor produktionsbygningerne etableres i Thorning.