I forlængelse af kapitaludvidelsen og ændringen i ejerkredsen i Linatech A/S, som fandt sted lige før jul sidste år, så er Linatech A/S forpligtet til at ændre regnskabsperiode, så det matcher regnskabsperioden hos den nye majoritetsejer.

I bestyrelsen er det derfor besluttet, at vi gennemfører denne ændring i forlængelse af det nuværende regnskabsår, så regnskabsafslutningen udskydes fra 30.04.2023 til 30.09.2023. Dermed kommer indeværende regnskabsperioden til at strække sig over 17 måneder, fra 01.05.2022 til 30.09.2023, og fremover er regnskabsperioden således fra 01.10 til 30.09.

På bestyrelsens vegne
Lars Rahbæk, Adm. Direktør og medejer