Vores kunder stiller stadig større krav til vores kvalitetsstyring, certificeringer og arbejdsmiljø, og derfor bliver Kvalitet fremover en stabsfunktion under direktionen. Kvalitetschef Finn Bach Jensen vil fremover referere til adm. Direktør Lars Rahbæk, som igennem mange år har været involveret i strategisk udvikling og optimering af kvalitetsledelsessystemer.

Med denne ændring sender ledelsen hos Linatech et stærkt internt og eksternt signal om, at vi intensiverer vores arbejde med kvalitetsstyring, kvalitetskontrol, arbejdsmiljø, sikkerhed og bæredygtighed. Vi skal på sigt indstille os på, at vores største kunder kræver, at Linatech bliver certificeret efter standarderne ISO 14001 og ISO 45001. Det er et stort arbejde, og det kræver et stort fokus fra ledelsen.

Sammen med vores kunder skal vi løfte vores kvalitetsledelse til et endnu højere niveau. Vi gør det allerede rigtigt godt hos Linatech, hvilket vores kunder også anerkender, så nu skal vi gå fra ”very good” til ”great”.

#kvalitet #kvalitetsstyring #kvalitetsledelse

Finn Bach Jensen t.v. og Lars Rahbæk t.h.