Efter 3 regnskabsår med udfordringer og underskud, så har en omfattende turn-around fået Linatech A/S tilbage på sporet, og med gode udsigter for de kommende år.

Linatech A/S har netop lanceret årsregnskabet for 2022-23, og det indeholder en stribe af forbedringer, som er realiseret på basis af turn-around, kapitaltilførsel og ændringer i virksomhedens ejerkreds.

I december 2022 fik virksomheden tilført 4,4 mio. kr. i ny kapital, og i samme anledning kom ejerkredsen til at bestå af Ole Nielsen (hovedaktionær og bestyrelsesformand), Lars Rahbæk (Adm. Direktør og bestyrelsesmedlem), og Martin Arberg (bestyrelsesmedlem).

Resultatet efter skat i 2022-23 landede på +2,78 mio. kr., mod et resultat i 2021-22 på -2,55 mio. kr. Det er en mærkbar forbedring på over 5 mio. kr., som i høj grad skal tilskrives en målrettet og dedikeret indsats på tværs af hele virksomheden. Det er samtidig lykkedes at nedbringe gælden, forbedre likviditeten og slanke balancen betydeligt.

Virksomhedens ledelse har konstateret, at der i tidligere årsrapporter ikke har været afskrevet efter korrekte principper på udviklingsprojekter, og at selskabets lagerbeholdning af råvarer har været fejlagtigt indregnet, som følge af fejlagtige registreringer i selskabets lagersystem.

Da fejlene påvirker det retvisende billede i tidligere års årsrapporter, så er effekten på næsten 7 mio. kr. indregnet direkte på egenkapitalen primo 2022-23.

På trods af korrektionen for disse fejl, så er det lykkedes at hæve egenkapitalen betragteligt i forhold til 2021-22, og det betyder ligeledes, at soliditetsgraden lander på ca. 25%, som betragtes som meget tilfredsstillende i ejerkredsen.

Den meget positive udvikling i Linatech A/S tegner også godt for de kommende år. Der er igangsat en række strategiske initiativer, som blandt andet indbefatter følgende punkter:

  • Virksomhedens skal i 2023-24 samles på én lokation i Thorning.
  • Der vil fremover blive fokuseret på 4 brancher – Vind, Medico, Industri og Transport.
  • Aktiviteterne i Serviceafdelingen er overdraget til vores tidligere servicechef, som samtidig har overtaget serviceringen af kunderne i de hidtidige brancher Levnedsmiddel og Fjernvarme.
  • Maskinparken skal gentænkes, og der skal investeres i de mest kritiske maskiner indenfor de kommende år.
  • Linatech skal i langt højere grad være en konstruktions- og produktionsvirksomhed, og vi skal indgå i langsigtede strategiske partnerskaber med en række af vores kunder.
  • Vi skal nedbringe gælden yderligere, og hurtigst muligt, og kommende års positive resultater skal geninvesteres i virksomheden.

Mottoet for de kommende år er ”Profitabel kvalitet til tiden”, og vi skal være et ”Videnshus”, som kan levere merværdi til kunderne, på basis af vores ”Sorte bælter i svejsning”.

For nærmere information kontakt:
Lars Rahbæk, Adm. Direktør og medejer, lra@linatech.dk