Nomi4S

Nomi4S

D. 20. marts blev et nyt affaldssorteringsanlæg med bidrag fra Linatech indviet af Miljøminister Esben Lunde Larsen hos det fælleskommunale affaldsselskab Nomi4s i Holstebro. Bag anlægget, som er resultatet af et spændende og revolutionerende udviklingsprojekt, står...
Gemidan Ecogi

Gemidan Ecogi

Fra madaffald til grøn energi Linatech har indgået et strategisk samarbejde med Gemidan Ecogi vedrørende fabrikation af udstyr og anlæg til behandling af organisk affald, samt anlægsmontage. Anlægget kan behandle kildesorteret dagrenovation og kasserede emballerede...