Fra madaffald til grøn energi

Linatech har indgået et strategisk samarbejde med Gemidan Ecogi vedrørende fabrikation af udstyr og anlæg til behandling af organisk affald, samt anlægsmontage.
Anlægget kan behandle kildesorteret dagrenovation og kasserede emballerede fødevarer mv. Teknologien er et sammensat koncept bestående af et forbehandlingsanlæg, der er udviklet til at separere organisk materiale fra emballage og omdanne den organiske fraktion til grøn energi.

 

Læs hele casen
Færdigheder

Indsendt den

20. april 2015